Eğitim / Öğretim

Hüdavendigar Anaokulu

Eğitim Programımız;

Eğitim Programlarımız Birbirini Tamamlayan 4 Boyutta Geliştirilmiş Etkinlikleri İçermektedir:

  • Bireysel Eğitim Ve Etkinlikler,
  • Sınıf İçi Eğitim Ve Etkinlikler,
  • Okulun Tümü İçin Eğitim Ve Etkinlikler,
  • Aileye Yönelik Eğitim Ve Etkinlikler.

Değerler Eğitimi;

Özel Hüdavendigar Anaokulu olarak değerler eğitimi ile hedefimiz milli ve manevi değerlerini doğru şekilde bilen ve yaşayan, geleceğe yön verecek bireyler yetiştirmek, bir milletin ıslahı kötülerin imhasıyla değil, yeni neslin eğitim ve terbiyesiyle mümkün olacağı bilinciyle hareket etmektir.

Özel Hüdavendigar Anaokulunda değerler ve davranış eğitimi; sıkıştırılmış bir eğitim değil, öğrencinin anaokulundan başlayarak ve her yıl üzerine yenilerini katarak yaşamı boyu devam eden, okulunda, evinde ve sosyal hayatının her alanında varlığını sürdüren bir eğitimdir.

Sahip olduğumuz donanımlı ve alanında uzman eğitim kadromuz tarafından oluşturulan değerler ve davranış eğitimi müfredatımız ile her ay farklı değerlerimizi kısa film, drama, yarışmalar ve çeşitli uygulamalarla ele alarak, öğrendiklerimizi kazanıma dönüştürüyoruz.

Eğitim programımızda okul içi uygulamaların yanı sıra siz değerli ailelerimiz ile işbirliği halinde öğrencilerimizin öğrenmiş olduğu değerleri sosyal hayatında uygulamalarını sağlayarak karakterlerine toplumsal değerlerimizi yerleştirmeyi amaçlıyoruz.

Okul Öncesi Eğitimi;

Okul öncesi eğitiminde 3-6 yaş öğrenci gruplarını kapsayan; milli, manevi ve ahlak değerlerimizle donatılmış değerler ve davranış eğitimi, çocuklarımızın ilgi, merak, araştırma isteklerini arttırmayı, sosyal becerilerini ön plana çıkarmayı hedefleyen çok yönlü gelişimi esas alan bir eğitim programı uygulanmaktadır. Sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini destekleyen programlar, iletişim becerilerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, çocuklarımızın dikkatini geliştirici eğitim ve zekâ oyunları yapılmaktadır. Benlik gelişimi, özgüven kavramının kazandırılması, veli bilgilendirmeleri ile çocuklarımızın okul ile evdeki durumları arasındaki farklılıkları değerlendirilerek, paylaşımda bulunmak eğitim sistemimizin temelini oluşturmaktadır.

Beslenme:

Okulumuzda hazır gıda, paketli ürün kesinlikle kullanılmamakta olup, köy sütü ile kendi yoğurdumuzu da kendimiz yapıyoruz. Kurumumuz helal gıdaya son derece önem vermektedir.

Ulaşım:

Okulumuza ulaşım için belirli noktalara servis hizmetimiz bulunmaktadır. Servislerimiz de öğrencilerimize refakat eden hosteslerimiz bulunmaktadır.

Akıl Ve Zekâ Oyunları

Zekâ oyunları programı öğrencilerin olumlu duygusal gelişimini sağlamak için dikkatle işlenmektedir. Zekâ oyunlarındaki başarı veya başarısızlığın çok veya az zeki olmanın bir göstergesi olmadığı vurgulanır. Duyuşsal becerilerin gelişimini de hedefleriz:

✔ Hobi olarak zekâ oyunlarını sevmeleri,
✔ Zekânın ve zihinsel gelişimin faydalarını kavrama,
✔ Sabırlı ve sorumlu olma,
✔ Problemleri çözebileceğine inanma, çözme isteği ve motivasyonu kazanma
✔ Zekâ oyunları kültürünü sosyal becerileri için kullanmayı öğrenme
✔ Empati geliştirme
✔ Akıl yürütmenin önemini kavrama

Programlarımızda katılımcıların öz güven ile ilgili özelliklerinin gelişimine önem verilmektedir. Öz güvenin gelişmesi için aşağıdakiler hedefler gözetilir:
✔ Zekâ oyunlarını sevmek, sevdirmek,
✔ Zihinsel gelişimi hayat hedeflerini belirlerken kullanma,
✔ Zekâ oyunları dersinde bireysel veya takım çalışmalarında istekli olma,
✔ Zekâ oyunları dersi araçlarını özenli kullanma.

Zekâ oyunları dersinde mekanik oyunlar ve strateji oyunları hazırlarken ve oynarken psikomotor becerilerin gelişimi için birçok araç kullanılacaktır. Psikomotor becerilerin geliştirilebilmesi için aşağıdakiler hedefler gözetilir:
✔ Birim küpleri kullanarak çeşitli oyun materyaller üretme,
✔ Kâğıt, karton vb malzemeler katlayarak oyunlar üretme veya çözme,
✔ İki ve üç boyutlu şekiller ve cisimler çizme,
✔ Bilgisayar yazılımlarını kullanma.

Öğrencilerin zihinsel kapasitelerinin ve becerilerinin gelişmesinde akıl ve zekâ oyunları çok etkili bir araçtır. Kurumumuz zekâ oyunları ile öğrencilerimizin eğlenceli vakit geçirmeleri, aynı zamanda analitik düşünme teknikleriyle tanışmaları ve bu becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Zekâ Oyunları İle Kazanılan Beceriler
✔ Akıl Yürütme Becerisi,
✔ Problem Çözme Becerisi,
✔ İletişim Becerileri,
✔ Türkçeyi Doğru, Etkili Ve Güzel Kullanma,
✔ Eleştirel Düşünme,
✔ Yaratıcı Düşünme,
✔ Araştırma,
✔ Karar Verme
✔ Bilgi Teknolojilerini Kullanma
✔ Girişimcilik

TELEFON

Çağrı merkezimizi arayarak, okulumuz hakkında bilgi alabilir, ön kayıt yaptırarak randevu alabilirsiniz.

ADRES

Hüdavendigar Mahallesi,
9. Dere Sk. No:19, 16090
Osmangazi/Bursa

E-POSTA

bilgi@hudavendigaranaokulu.k12.tr
Bize yazmak için aşağıdaki iletişim formunu kullanabilirsiniz.